ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพม.3 ( ITA 2020) ข่าว 23/09/20
2 การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดนนทบุรี ข่าว 30/08/20
3 การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 14/08/20
4 คู่มือประเมินสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 04/08/20
5 คู่มือการประเมินสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข่าว 24/07/20
6 หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข่าว 24/07/20
7 รายงานผลโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 11/07/20
8 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าว 08/07/20
9 คู่มือประเมินสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข่าว 30/06/20
10 มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสพม.๓ ข่าว 30/06/20
รูปภาพข่าว
ประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ และประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม