ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2564 ข่าว 02/03/21
2 กิจกรรมวันมาฆบูชา ข่าว 25/02/21
3 เทศบาลเมืองเสนามอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้โรงเรียน ข่าว 24/02/21
4 พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข่าว 24/02/21
5 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ข่าว 16/02/21
6 การมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี ข่าว 11/02/21
7 การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ข่าว 11/02/21
8 ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ข่าว 09/02/21
9 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ข่าว 08/02/21
10 การประชุมกรรมการบริหารวิชาการ ข่าว 02/02/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม