ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 19/08/20
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 11/08/20
3 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (นนทบุรี) ข่าว 07/08/20
4 การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ข่าว 07/08/20
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ข่าว 03/08/20
6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 ข่าว 20/07/20
7 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (พระนครศรีอยุธยา) ข่าว 17/07/20
8 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (นนทบุรี) ข่าว 17/07/20
9 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จำนวน 62 ราย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ข่าว 14/07/20
10 ระเบียบเกี่ยวกับการมาปฏิบัติราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการลา ข่าว 14/07/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม