ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การติดตั้งเครื่องขยายเสียงทุกห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ข่าว 09/02/21
2 การแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องโรค ข่าว 09/02/21
3 การจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาเตรียมเข้าสู่โครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ข่าว 09/02/21
4 คณะศึกษานิเทศก์ สพม.3 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ ข่าว 09/02/21
5 การเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ. 64 ข่าว 09/02/21
6 การทำความสะอาดโรงอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ข่าว 09/02/21
7 การประชุมเต็มคณะเพื่อการการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมือง ข่าว 09/02/21
8 นิเทศการสอนออนไลน์ จากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.3 ข่าว 27/01/21
9 ขอขอบพระคุณ บริษัท มิตซูบิชิ (ไทยธาดา) จํากัด ข่าว 27/01/21
10 การประชุม คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน ข่าว 27/01/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม