ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ พร้อมด้วย ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.นบ เข้าร่วมการประชุมการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ข่าว 05/03/21
2 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ มอบหมาย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ และ ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพม.นบ นำบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ สพม.นบ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ข่าว 02/03/21
3 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ เป็นประธานในงานพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ข่าว 02/03/21
4 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ พร้อมคณะผู้บริหารใน สพม.นบ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข่าว 02/03/21
5 ขอแสดงความยินดีกับนายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นบ และ นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผอ.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.นบ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ข่าว 25/02/21
6 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ ผอ.สุวพันธ์ ผลวงศ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผอ.รร.สุวรรณพลับพลาพิทยาคม จ.กรุงเทพมหานคร ข่าว 23/02/21
7 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบหมาย ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.3 เป็นเกียรติในการเข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจ นร.โรงเรียนอยูุธยาวิทยาลัยในการเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ข่าว 23/02/21
8 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบหมาย ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.3 เข้าร่วมให้กำลังใจ ประเมิน นร.พระราชทาน รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ข่าว 23/02/21
9 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการ สพม.3 พร้อมด้วย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รอง ผอ.สพม.3 เป็นเกียรติในการเข้าร่วมรับฟังและให้กำลังใจ ด.ญ.วริศรา จันทรวงศา โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ในการเข้ารับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ข่าว 19/02/21
10 วันที่ 8 ก.พ. 2564 โดยเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษามีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ข่าว 10/02/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม