ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าว 22/09/20
2 รางานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ข่าว 16/09/20
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่สอง เนื่องจากประกาศครั้งที่หนึ่งไฟล์เสีย จึงทำให้ขึ้นประกาศไม่ได้ ข่าว 15/09/20
4 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 11/09/20
5 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 11/09/20
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับดนตรีไทย และครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 09/09/20
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งานไฟฟ้า งานอาหารและโภชนาการ และงานเกษตร สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๔ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 09/09/20
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๓ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 09/09/20
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน ๒ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 08/09/20
10 ยกเลิกประกาศ เลขที่ 6/2563 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 08/09/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม