ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 ข่าว 15/02/21
2 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 ข่าว 11/01/21
3 ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาวงโยธวาฑิต ข่าว 21/12/20
4 ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่2) ข่าว 21/12/20
5 ร่างประกาศประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล (ส่วนที่1) ข่าว 21/12/20
6 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ข่าว 14/12/20
7 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 07/12/20
8 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
9 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
10 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าว 03/12/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม