ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รับทุนจากมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) ข่าว 03/03/21
2 รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ข่าว 01/03/21
3 มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ข่าว 01/03/21
4 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ข่าว 27/02/21
5 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการกิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 2020" ข่าว 27/02/21
6 พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ข่าว 24/02/21
7 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้บริการตัดผมนักเรียนชายโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ข่าว 24/02/21
8 รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทย ข่าว 19/02/21
9 พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564 ข่าว 15/02/21
10 พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ข่าว 15/02/21
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม