ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 สัมมนา ผอ.สพท. และ รอง ผอ.สพท. ทั่วประเทศ ข่าว 11/09/20
2 พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันถึงแก่อสัญกรรมท่านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ข่าว 11/09/20
3 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักงานสเขตพื้นที่การศึกษาฯ (Performance Agreement ในระยะเวลา 1 ปี) ครั้งที่ 1 ข่าว 20/08/20
4 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีรับมอบโล่ผู้มีอุปการคุณ ข่าว 17/08/20
5 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA) ข่าว 17/08/20
6 การประชุมคณะทำงานเพื่อการขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนานักทรัพยากรบุคคลและนิติการสู่ความเป็นมืออาชีพ สังกัด สพฐ. ข่าว 17/08/20
7 วันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี ข่าว 17/08/20
8 ผู้ตรวจราชการตรวจการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) รายวิชาวิทยาการคำนวณ ข่าว 17/08/20
9 ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 17/08/20
10 การประชุมการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ข่าว 11/08/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม