ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ผอ.สพม.3 ต้อนรับ ว่าที่ ศธจ. /รอง ศธจ. ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ สพม.3 ข่าว 06/10/20
2 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ข่าว 06/10/20
3 กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ข่าว 06/10/20
4 การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563 ข่าว 30/09/20
5 โครงการส่งเสริมครูจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ข่าว 29/09/20
6 การประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร/ศึกษานิเทศก์) ข่าว 29/09/20
7 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ข่าว 29/09/20
8 เวทีเสวนาวิชาการคณิตศาสตร์ "ชวนคิดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์" ข่าว 29/09/20
9 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./ปวช. วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยาบริหารธุรกิจ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข่าว 29/09/20
10 พิธีเปิดนิทรรศการวิทยาศาสตร์และค่ายดาราศาสตร์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าว 29/09/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม