เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2564

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเสนา “เสน

02/มี.ค./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ตัวแทนผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมทำกิจกรรมทำบุญ และเวียนเทียน เนื่องในกิจกรรมวันมาฆบู

25/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
เทศบาลเมืองเสนามอบอุปกรณ์คัดแยกขยะให้โรงเรียน

โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ขอขอบคุณเทศบาลเมืองเสนา ที่มอบอุปกรณ์การคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ให้กับโรงเรียน เพื่อร่วมกั

24/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ท่านผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์ และรองฯมรกต วงษ์เนตร เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานเข

24/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การมอบเกียรติบัตรโครงการธนาคารความดี

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน

11/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 รองผู้อำนวยการสุภา ผ่องยุบล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน

11/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ และตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่า

09/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564ผู้อำนวยการปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บ

08/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
การประชุมกรรมการบริหารวิชาการ

         เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการปริศนา  สุขสุสาสน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการอารี

02/ก.พ./21 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม