อยุธยานุสรณ์
รับมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นต

01/มี.ค./21 - อยุธยานุสรณ์

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญและ

01/มี.ค./21 - อยุธยานุสรณ์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2564

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. นางสาวลัดดา เต็มตุ่ม นำตัวแทนคณะครู

27/ก.พ./21 - อยุธยานุสรณ์
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินการกิจกรรม "

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.

27/ก.พ./21 - อยุธยานุสรณ์
พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร พร้อมคณะผู้บริหาร

24/ก.พ./21 - อยุธยานุสรณ์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย อ.เชาว์ ไตรพิศ และคณะ ให้บริการตั

24/ก.พ./21 - อยุธยานุสรณ์
รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงทางด้านภาษาไทย

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมครูแ

19/ก.พ./21 - อยุธยานุสรณ์
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 พล.อ.อ.ชวลิต ขยันกิจ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอยุธยานุสรณ์ และอดีตที่ปรึกษา กองทัพอากาศ เ

15/ก.พ./21 - อยุธยานุสรณ์
พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากรตัวแทนนักเรียน ชม

15/ก.พ./21 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม