สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นายธีระชัย เจริญ

04/มี.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ประชุมโรงเรียนขนาดเล็กสพม.1-4(เดิม)เตรียมเสนอเป็นโรงเรียนทางเลือก

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     

04/มี.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เข้าแสดงความยินดีแด่ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ

    เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ผู้

04/มี.ค./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
แสดงความยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ผู้อำน

25/ก.พ./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
แสดงความยินดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์

          นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศ

25/ก.พ./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

25/ก.พ./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
พิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

25/ก.พ./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ

          เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุร

23/ก.พ./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

        ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่ายฝึกอบรม

22/ก.พ./21 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม