บางปะหัน
การติดตั้งเครื่องขยายเสียงทุกห้องเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้ติดตั้งการติดตั้งเครื่องขยายเสียงทุกห้องเรียน เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัด

09/ก.พ./21 - บางปะหัน
การแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องโรค

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้แจกหน้ากากผ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจลแอลกอฮอล์ซ

09/ก.พ./21 - บางปะหัน

วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้ร่วมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานเขตพื

09/ก.พ./21 - บางปะหัน
คณะศึกษานิเทศก์ สพม.3 ร่วมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพวิชาการ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมจัด

09/ก.พ./21 - บางปะหัน
การเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ. 64

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้ทำการเปิดเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ครูเวรดูแลเรื่องมาตรกา

09/ก.พ./21 - บางปะหัน
การทำความสะอาดโรงอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน

วันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้การทำความสะอาดโรงอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรีย

09/ก.พ./21 - บางปะหัน
การประชุมเต็มคณะเพื่อการการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนมัธยมดีสีมุมเมือง

วันที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้ประชุมคณะครูและบุคคลกรทางการศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเปิดเร

09/ก.พ./21 - บางปะหัน
นิเทศการสอนออนไลน์ จากคณะศึกษานิเทศก์ สพม.3

วันที่ 27 มกราคม 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้เข้ารับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขต

27/ม.ค./21 - บางปะหัน
ขอขอบพระคุณ บริษัท มิตซูบิชิ (ไทยธาดา) จํากัด

วันที่ 26 มกราคม 2564 โรงเรียนบางปะหัน ขอขอบพระคุณบริษัท มิตซูอยุธยา (ไทยธาดา) จำกัด ที่นำอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ร

27/ม.ค./21 - บางปะหัน
การประชุม คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐาน

วันที่ 25 มกราคม 2564 โรงเรียนบางปะหัน ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เพื่อปรึกษาหารือในแนวทางการ

27/ม.ค./21 - บางปะหัน

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม