บางบัวทอง
ประชุมการจัดทำเอกสารเพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพ (OBECQA)

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง ผู้บริหาร คณะครู

03/มี.ค./21 - บางบัวทอง
โรงเรียนบางบัวทองได้รับรางวัลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๔ ดาว

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

01/มี.ค./21 - บางบัวทอง
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัวทอง ครั้งที่ 1/

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางบัวทอง ครั้งที่ 1/2564 

25/ก.พ./21 - บางบัวทอง
การติวโอเน็ตรายวิชา ภาษาไทย

โรงเรียนบางบัวทองจัดติวายวิชา ภาษาไทย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

25/ก.พ./21 - บางบัวทอง
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

25/ก.พ./21 - บางบัวทอง
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนและทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

22/ก.พ./21 - บางบัวทอง
ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง

ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระสังคมศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง

19/ก.พ./21 - บางบัวทอง
กิจกรรม ออกกำลังกายวันละนิดพิชิตโควิด-19

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค นำเต้นโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และคณะครูกลุ่มสาระการเรีย

17/ก.พ./21 - บางบัวทอง
มอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

16/ก.พ./21 - บางบัวทอง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม