กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.3 ปี 2563

 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.3 ปี 2563

06/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งท

04/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดพระนครศรีอยึธยา)

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดพระนครศรีอยึธยา)

03/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ยินดีต้อนรับและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสย้ายและดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.

03/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง

02/พ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ Coaching Team เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 27  ตุลาคม 2563  ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3และคณะศึกษานิเท

29/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (พระนครศรีอยุธยา)

29/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม