กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1/56

       ด้วย สพฐ. ได้จัดทำบัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม. เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร.

วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าแสดงความย

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9 (เฉพาะ

การจัดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 9(เฉพาะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา)

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพยนต์สั้น

โครงการประกวดภาพยนต์สั้น"พลังหนังสั้น พลังเพื่อการเปลี่ยนแปลง ปี 2"

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดกิจกรรมเรื่อง "

โครงการประกวดกิจกรรมเรื่อง "วัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิต มีอนาคต"

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหุ่นยนอัตโนมัติหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งบอุดหนุนรายหัว เทอม 1/56 (30%) เพิ่มเติม (ลงซ้ำ!)

เรื่องเก่าลงซ้ำให้นะครับ  เห็นหลายโรงเรียนโทรเข้ามาสอบถาม ^__^ อย่าลืมเอาบุ๊คแบ๊งค์ไปอัพด้วยนะครับ เพราะเงินโ

30/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม