กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่วมพิธี งานวันกตัญญู ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน

14/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 สพม.3

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ของ สพม.3

09/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม