กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (พระนครศรีอยุธยา)

29/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ ผอ.ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม

ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

28/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (นนทบุรี)

28/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน ของ สพม.3 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อำเภอปากเกร

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยกลุ่

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (นนทบุรี)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (นนทบุรี)

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แสดงความยินดีแก่ ผู้อำนวยการอภิรักษ์ กงทอง

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายสรุชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและแสด

27/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา)

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา)

26/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม