กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ

07/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียน ทุกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

07/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมทางไกล

  วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

06/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

30/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมทางไกล

  วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

29/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น.

27/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดนนทบุรี

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดนนทบุรี

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

22/ธ.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม