ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
จัดสรรงบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน เทอม 1/56 กลุ่มนโยบายและแผน
31
ต.ค.
phiphit
งบอุดหนุนรายหัว เทอม 1/56 (30%) เพิ่มเติม (ลงซ้ำ!) กลุ่มนโยบายและแผน
30
ต.ค.
phiphit
แจ้งการโอนเงิน เงินเดือน งบ อบจ ตุลาคม 2556 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
29
ต.ค.
money
ร่างแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2557 ของ สพฐ. กลุ่มนโยบายและแผน
22
ต.ค.
phiphit
การประชุมสัมมนาผุ้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ กลุ่มนโยบายและแผน
18
ต.ค.
webmasterrt
ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
11
ต.ค.
themeaw
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา1521-1527 และเงินรางวัล กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
10
ต.ค.
money
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ตัดรอบวันที่ 9 ตุลาคม 2556) กลุ่มบริหารงานบุคคล
09
ต.ค.
oilperson
แจ้งการโอนเงิน ฎีกา 1465-1494 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
07
ต.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม