ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
สื่อความรู้ : ภัยความรุนแรงและภัยคุกคาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27
ส.ค.
PR.plan
สื่อความรู้ : ภัยอาชญากรรมไซเบอร์/ติดเกม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27
ส.ค.
PR.plan
สื่อความรู้ : การล้อ แกล้ง รังแกกัน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
27
ส.ค.
PR.plan
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา งานไฟฟ้า งานอาหารและโภชนาการ และงานเกษตร สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 4 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ของ สพม.3 เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 3 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
26
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับดนตรีไทย และครุภัณฑ์ห้องนาฏศิลป์ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของ ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ส่วนที่ 2) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสากล ของ ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ส่วน ที่ 1) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ส.ค.
money
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียน 2 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ส.ค.
money
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
22
ส.ค.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับวงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ 2563 สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 3 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ส.ค.
money
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
20
ส.ค.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม