ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สพม.๓ โดยวิธีคัดเลือก กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
27
ต.ค.
money
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ( อยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
26
ต.ค.
PR.person
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๖ โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ต.ค.
money
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
ต.ค.
money
รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
09
ต.ค.
money
ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 สพม.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
09
ต.ค.
phiphit
ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
05
ต.ค.
PR.person
ยกเลิกประกาศ เลขที่ ๑๔/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ วงโยธวาฑิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ สพม.๓ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด ๓ โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
02
ต.ค.
money
แต่งตั้งคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ
01
ต.ค.
PR.director
ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.3 (จัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด 6 โรง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
28
ก.ย.
money
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
25
ก.ย.
money
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ก.ย.
money
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ก.ย.
money
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24
ก.ย.
money

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม