ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
การประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
13
พ.ย.
superv3
การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-3) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
12
พ.ย.
superv3
การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 (C4T-2) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
12
พ.ย.
superv3
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
พ.ย.
money
รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
12
พ.ย.
money
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มนโยบายและแผน
07
พ.ย.
phiphit
รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.3 ปี 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
06
พ.ย.
superv3
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคา เลขที่ 16/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
พ.ย.
money
แนวทางการเขียนโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ EMENSCR กลุ่มนโยบายและแผน
03
พ.ย.
phiphit
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง (จังหวัดพระนครศรีอยึธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
03
พ.ย.
PR.person
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง กลุ่มบริหารงานบุคคล
02
พ.ย.
PR.person
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (พระนครศรีอยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
29
ต.ค.
PR.person
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
28
ต.ค.
PR.person
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมผู้ตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
27
ต.ค.
phiphit
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
27
ต.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม