ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
การประชุมสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 กลุ่มอำนวยการ
23
ก.ค.
kamonluck
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ 2563) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
23
ก.ค.
money
การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.3 กลุ่มอำนวยการ
22
ก.ค.
kamonluck
การพัฒนาครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว กลุ่มอำนวยการ
22
ก.ค.
kamonluck
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน ในคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ
21
ก.ค.
PR.director
สพม.3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กลุ่มอำนวยการ
20
ก.ค.
kamonluck
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
20
ก.ค.
PR.person
เอกสารประกอบการประชุมเชิงวิชาการ "การพัฒนาการแนะแนวสำหรับครูแนะแนวที่ทำหน้าที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน" กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
20
ก.ค.
PR.plan
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (พระนครศรีอยุธยา) กลุ่มบริหารงานบุคคล
17
ก.ค.
PR.person
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
17
ก.ค.
PR.person
รายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ ๖ เดือน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
15
ก.ค.
phiphit
แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน
14
ก.ค.
PR.plan
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มนโยบายและแผน
14
ก.ค.
PR.plan
0 มาตรการควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ก.ค.
money
ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จำนวน 62 ราย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
14
ก.ค.
PR.person

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม