ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ส.ค.
PR.person
พิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรฯ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอำนวยการ
06
ส.ค.
kamonluck
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม" กลุ่มอำนวยการ
05
ส.ค.
kamonluck
การนำเสนอผลงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว กลุ่มอำนวยการ
05
ส.ค.
kamonluck
การประชุมผู้บริหาร สพม.3 ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มอำนวยการ
05
ส.ค.
kamonluck
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ส.ค.
money
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของ สพม.3(จำนวน 20 โรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ส.ค.
money
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
03
ส.ค.
PR.person
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ก.ค.
money
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี กลุ่มอำนวยการ
29
ก.ค.
kamonluck
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ผ่านระบบ Video Conference กลุ่มอำนวยการ
29
ก.ค.
kamonluck
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 กลุ่มอำนวยการ
24
ก.ค.
kamonluck
การนิเทศสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ กลุ่มอำนวยการ
24
ก.ค.
kamonluck
คู่มือการดำเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
24
ก.ค.
PR.promote
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายการกระจายอำนาจการจัดการศึกษา และระดมความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงแก้ไข กลุ่มอำนวยการ
23
ก.ค.
kamonluck

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม