ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
ม.ค.
money
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และกรณีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ม.ค.
PR.person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอนฯ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และกรณีโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ม.ค.
PR.person
การประชุมทางไกล ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
07
ม.ค.
superv3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ม.ค.
PR.person
การติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ม.ค.
PR.person
การประชุมทางไกล กับสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมข้อราชการชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
06
ม.ค.
superv3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
30
ธ.ค.
PR.person
ประชุมทางไกล กับผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29
ธ.ค.
superv3
การประชุมผ่านระบบทางไกลชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
27
ธ.ค.
superv3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
25
ธ.ค.
PR.person
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จังหวัดนนทบุรี กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan
การอบรมพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุ กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan
พิธีเปิดสระว่ายน้ำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan
การประชุมออนไลน์ โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง กลุ่มนโยบายและแผน
22
ธ.ค.
PR.plan

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม