ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
22
ม.ค.
PR.person
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
15
ม.ค.
PR.person
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ม.ค.
PR.person
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฯบาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ม.ค.
PR.person
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฯบาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
12
ม.ค.
PR.person
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพม.3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ม.ค.
PR.person
รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
11
ม.ค.
money
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และกรณีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ม.ค.
PR.person
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอนฯ ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และกรณีโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกาาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
08
ม.ค.
PR.person
การประชุมทางไกล ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2564 ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
07
ม.ค.
superv3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ม.ค.
PR.person
การติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ม.ค.
PR.person
การประชุมทางไกล กับสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมข้อราชการชี้แจงแนวทาง ปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
06
ม.ค.
superv3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล
30
ธ.ค.
PR.person
ประชุมทางไกล กับผู้บริหารสถานศึกษาประชุมชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
29
ธ.ค.
superv3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม