ข่าวล่าสุดจากกลุ่มงาน สพม.3

รูปภาพ หัวเรื่อง กลุ่มงาน วันที่ ส่งโดย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงเรียน 3 โรง ในสังกัด สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ส.ค.
money
รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
14
ส.ค.
money
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
11
ส.ค.
PR.person
ผลการสรรหาและการเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของเอกชน ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ กลุ่มอำนวยการ
10
ส.ค.
PR.director
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (นนทบุรี) กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ส.ค.
PR.person
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล
07
ส.ค.
PR.person
พิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตรฯ โรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่มอำนวยการ
06
ส.ค.
kamonluck
สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม" กลุ่มอำนวยการ
05
ส.ค.
kamonluck
การนำเสนอผลงานของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว กลุ่มอำนวยการ
05
ส.ค.
kamonluck
การประชุมผู้บริหาร สพม.3 ครั้งที่ 4/2563 กลุ่มอำนวยการ
05
ส.ค.
kamonluck
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
04
ส.ค.
money
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียนของ สพม.3(จำนวน 20 โรงเรียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
03
ส.ค.
money
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มบริหารงานบุคคล
03
ส.ค.
PR.person
ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
31
ก.ค.
money
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี กลุ่มอำนวยการ
29
ก.ค.
kamonluck

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม