ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Classroom รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Classroom รุ่น 3

25/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  (26 มิถุนายน  2563)

22/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563

18/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

สถิติการสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนในสังกัด สพม.3  ปีการศึกษา 2563

09/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (กรณียังไม่มีที่เรียน ม.

กรอกข้อมูลให้จัดหาที่เรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.

08/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (กรณียังไม่มีที่เรียน ม.

กรอกข้อมูลให้จัดหาที่เรียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.63 เวลา 08.30 น.

08/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

          วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 1 สพม.3 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั

04/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

01/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม