ข่าวประชาสัมพันธ์
สนง.สกสค.จังหวัดนนทบุรี ออกหน่วยบริการ ณ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เยี่ยมหน่วยบริการสมาช

03/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม น

01/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือประเมินสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คู่มือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดาวน์โหลดด้านล่าง

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุม

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การติดตามการประสานงาน ติดตาม

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นายสุรชาติ เครือศรี

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมจิตอาสา สพม.3

           วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายใ

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสพม.๓

มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สพม.๓  
คลิกด้านล่าง
 

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

26/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

25/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม