ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมไฟน์เฮิร์ท กอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เรารักแม่” ในโครงการ “สืบสาน

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “เรารักแม่”
ในโครงการ “สืบสาน ความรัก ความเมตตา สมเด็จพระพันปีหลวง

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพม.3

22/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวโครงการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรี

21/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวณัฐ

20/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับพัฒนา พ.ศ.2563

20/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัต

17/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข) จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน

15/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

15/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม