ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัต

29/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศ

29/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากรทางก

29/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางนฤนันท

24/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการประเมินสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คู่มือประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

24/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

24/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การนิเทศระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

การประชุมสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 วัน

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนิเทศสถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

การนิเทศระยะที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วั

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ด้วยระบบ Video

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมของศูนย์ HCEC ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Microsoft Teams วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม