ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมค่ายภาษาไทย (รักษ์ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางนฤนันท์

10/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน "หลวงปู่เอี่ยม ปฐมนาน

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษ

10/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จำนวนผู้ตอบ IIT ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.3

สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน IIT ได้ตั้งแต่วันที่ 10-14 สิงหาคม 2563

09/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 รับโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (สบมท.) ดำเนินการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดกา

06/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

วันที่  4  สิงหาคม  2563   นายสุรชาติ  เครือศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มอบหมายให้ ดร

06/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การพัฒนาหลักสูตร และการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว๒๑

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางนฤนันท์

06/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ร่วมงาน "ชาวอยุธยามีวินัย ใส่ใจส่วนรวม"

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัตน

04/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกิจกรรมแสด

04/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหาร สพม.3 ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผ

04/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือประเมินสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา

คู่มือการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

04/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม