ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ต้อนรับ คณะกรรมการปร

20/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีรับมอบโล่ผู้มีอุปการคุณ

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีรับมอบโล่ผู้

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา (SESA)

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางนฤนันท์

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันที่ระลึก ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี

วันที่ 13 สิงหาคม 2563   นายสุรชาติ  เครือศรี   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ร่วมงานวันที่ร

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัต

17/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
จำนวนผู้ตอบ EIT ของสถานศึกษาในสังกัด สพม.3

สามารถตรวจสอบจำนวนผู้ตอบแบบประเมิน EIT ได้ตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563

16/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน  ผู้ปกครองในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

14/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมการนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน/

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ ดร.อมรรัต

11/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม