ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าพบ

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เจ้าพบ นางผานิ

17/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียนเสนา "

นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ มาตรวจเยี่ยมสภาพน้ำท่วมโรงเรียน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556

14/ต.ค./13 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
สพม.3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดอบรมการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ สพม.3 ให้กับโรงเรียนในสั

11/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3 ร่วมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมของกระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอบางบาล

11/ต.ค./13 - อยุธยาวิทยาลัย
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม. 3 รับมอบจากบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัด (ปูนอินทรีย์) นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี ได้จัดพิธีมอบโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการเกษตร โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จากบริษัทนครหลวงคอ

10/ต.ค./13 - ลาดชะโดสามัคคี
นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในจัง

03/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มุทิตาจิต ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

มุทิตาจิต ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการ

25/ก.ย./13 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการอบรม ร.ร.ในฝัน รุ่นที่ 7 (4-8 กันยายน 2556) ณ World Peace

โครงการอบรม ร.ร.ในฝัน รุ่นที่ 7 (4-8 กันยายน 2556) ณ World Peace Valley 2

13/ก.ย./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม