ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดงานนิทรรศการวิชาการสตรีนนทบุรี

เปิดงานนิทรรศการวิชาการสตรีนนทบรุี

05/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สรุปตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

สรุปตารางการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และคำสั่งแต่งตั่งคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศึกษาและพลศึกษา

11/พ.ย./13 - ผักไห่-สุทธาประมุข
ผอ.สพม. เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพร.

วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าแสดงความย

31/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการเทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา"

โครงการเทิดพระเกียรติ "หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัยด้านการศึกษา" ต้นไม้ของพระราชา 19 - 20 ตุลาคม 2556 ณ อิมแพ็คอารีน่า เมือง

21/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 เข้ารับโล่ห์ ผอ.สพม. ที่ให้การสนับสนุนงานโรงเรียนในฝัน

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้ารับ

18/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม