ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนปากเกร็ดได้เหรียญเงิน ตอบปัญหาสุขศึกษาฯ ระดับชาติ

1. เด็กหญิงสุกัญญา    แย้มสำรวล
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์    ศรีนาค

23/ก.พ./15 - ปากเกร็ด
ด่วนที่สุด

รายชื่อ 11 โรงเรียน ที่ต้องเข้ากรอกข้อมูล ได้แก่
1. หอวังนนท์
2. ปากเกร็ด
3. วัดเขมาฯ

17/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

     ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระ

17/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม