ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก ศน.

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และ

22/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(แจ้งเฉพาะโรงเรียนใน จ.นนทบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี)

19/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศ
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ตำแหน่ง

18/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558

         ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจข้อมูลการเปิดห้องเรียนพิเศษ

18/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครพนักงานราช(เคมี) โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
วิชาเอก เคมี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

17/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สรุปผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC

รายงานผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อขอรับจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว (10 มิ.ย.58)

10/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ขอให้ ผอ.ทุกโรงเรียนดำเนินการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

ด่วนที่สุด การดำเนินการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ แจ้ง ผอ.ทุกโรงเรียน

09/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
อนุญาตให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา จ.นนทบุรี

     ตามที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา

05/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ขอให้ทั้ง 19 ร.ร. ที่มีรายชื่อ เร่งส่งข้อมูล นร.

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียน
อ้างถึงหนังสือ สพม.3 ที่ ศธ 04233/1637 ลว. 28 เม.ย. 58

04/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม