ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดี กับรอง ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่วมพิธี งานวันกตัญญู ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

วันที่ 20 ตุลาคม 2563  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ รองผู้อำน

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู

22/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

06/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 พร้อมด้วยนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการ สพม.3 ผู้อำนวยการกลุ่

06/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

30/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
p

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม