ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย (Coding)

          (13 สิงหาคม 2563) ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

14/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
นักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น.

13/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ทดลองเปิดเรียน 100%

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” เปิดทดลองมาเรียน 100% โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเ

13/ส.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนในการจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรมหากุศล

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าเสนา “เสนาประสิทธิ์” นำโดยนายเนรมิต  ธีรนิตยาการ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเส

12/ส.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำโดย ท่าน ดร.

11/ส.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการ ปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" นำคณะผู้บริหาร

11/ส.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชตืวิทยา" ได้จัดพิธีถวายพระพร แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี

11/ส.ค./20 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันนี้ (5 สิงหาคม 2563) นายฉัตร์ชัย อรรถปักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อม

07/ส.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน

วันที่ 4-7 สิงหาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กา

07/ส.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม