ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดนนทบุรี
การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชการ โรงเรียนบางบัวทอง

      การประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชการ โรงเรียนบางบัวทอง ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2564 วลา 10.00 น.

22/ม.ค./21 - บางบัวทอง
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอน

         บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 

22/ม.ค./21 - รัตนาธิเบศร์

นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี มอบหมายให้นางสุกัญญา ด้วงแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิ

21/ม.ค./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การนิเทศ เยี่ยมเยือน ให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์

               โรงเรียนรัตนาธิเบศร์นำโดยนายปิติ  ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมการป

21/ม.ค./21 - รัตนาธิเบศร์
รางวัลครูดีของเเผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสตรีนนทบุรีแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน

20/ม.ค./21 - สตรีนนทบุรี
การอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

       20 มกราคม 2564 โรงเรียนสตรีนนทบุรี นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.

20/ม.ค./21 - สตรีนนทบุรี
ลงนามถวายพระพร

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหารและคณะครู  นำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าฯ ถวาย เบ

20/ม.ค./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
๒๘ ปี โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายเธียรชัย  แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุ

20/ม.ค./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
การนิเทศ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564  ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

19/ม.ค./21 - บางบัวทอง
ภูมิใจในความเป็นผู้บริหารและครู

ภูมิใจในความเป็นผู้บริหารและครู

19/ม.ค./21 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม