กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

ประชาสัมพันธ์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ตำแหน่งว่างรับย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

22/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฯบาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.256

12/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ฯบาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.256

12/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและรับย้ายข้า

11/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน

ประกาศ กศจ.นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แ

08/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งรับย้าย รับโอนฯ

  ประกาศ กศจ.นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

08/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ

07/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การติดต่อประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

เรียน ทุกโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานบุคคล

07/ม.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม