กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563

ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ก.ค. 2563

04/ส.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สังกัดสพม.3 ด้วยวิธีประ

31/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ 2563)

23/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
0 มาตรการควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์

ประกาศมาตรการควบคุมการใช้พัสดุครุภัณฑ์
 

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม