กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาดนตรีสากล ของ สพม.๓ (จัดสรรให้โรงเรียน

14/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ยกเลิกประกาศ เลขที่ ๑๔/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓

ยกเลิกประกาศ เลขที่ ๑๔/๑๕๖๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ           วงโยธวาฑิต ประจำป

02/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

28/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.3

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของ สพม.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ในสังกัด สพม.3

24/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ซื้อครุภัณฑ์สำหรับคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๓ ของ สพม.๓

24/ก.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม