การประชุมผ่านระบบทางไกลชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นางสาวสุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ และ นางศุภรินทร์ พรมรินทร์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  และ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เข้าร่วมประชุมทางไกล กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ และนายสนิท แย้มเกสร รองเลขาธิการ

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมธรรมกิตติมุนี 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประธานมอบให้งานส่งเสริมวิจัย พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.3 แจ้งหนังสือเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ ด้วย Zoom application

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


17/ธ.ค./2020
ผลงานสื่อภาพยนตร์สั้น โรงเรียนสุจริต ประจำปี 2563
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [240] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ superv3
เข้าใช้งานล่าสุด จันทร์, 15 กุมภาพันธ์, 2021 - 12:16
ชื่อ
กลุ่มนิเทศฯ: 
สพม.3
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ sesao3@esdc.go.th
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว พุธ, 10 กุมภาพันธ์, 2021 - 12:13
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 105 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม