การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูพันธ์ุใหม่ ..หัวใจเบญจมฯ ..สู่ศตวรรษที่ 21" ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูพันธ์ุใหม่ ..หัวใจเบญจมฯ ..สู่ศตวรรษที่ 21" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายชลัท ทิพย์ลมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง สถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกันในโอกาสต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครู 62 คน ครูอัตราจ้าง 13 คน พนักงานราชการ 1 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ kamonluck
เข้าใช้งานล่าสุด พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์, 2021 - 09:24
ชื่อ
กมลลักษณ์: 
ลอยพูน
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ jamsai111016@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อังคาร, 6 ตุลาคม, 2020 - 15:49
ส่งข่าวจาก IP 1.46.4.233
เปิดอ่าน 610 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม