วันที่ 8 ก.พ. 2564 โดยเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษามีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วันที่ 8 ก.พ. 2564 โดยเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนไทรน้อย โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนท่าเรือ"นิตยานุกูล" และโรงเรียนบางไทรวิทยา เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา มีเจตนารมณ์ร่วมกันพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา ให้ผ่านมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ตามเป้าหมายและเจตนารมณ์ของ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่เป็นเป้าหมายของนโยบายรัฐบาล รวมทั้งกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ผ่านกระบวนการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 

ดูน้อยลง

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ nuntapun
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 5 มีนาคม, 2021 - 09:53
ชื่อ
นันทพันธ์: 
เรืองจันทร์
ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ aomcca@gmail.com
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว ศุกร์, 5 มีนาคม, 2021 - 09:56
ส่งข่าวจาก IP 118.172.155.146
เปิดอ่าน 19 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม