ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข่าว 03/09/19
2 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ระยะสั้น ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ข่าว 08/05/19
3 สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 07/12/18
4 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ข่าว 07/12/18
5 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ข่าว 07/12/18
6 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ข่าว 26/11/18
7 เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (เรียนร่วม-ศิลปะ) ข่าว 26/11/18
8 โอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยระดับสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ข่าว 10/11/18
9 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/11/18
10 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผอ.ร.ร.วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ข่าว 06/05/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม