ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2563 ข่าว 08/01/20
2 ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมระยะสั้นจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ ข่าว 03/09/19
3 โครงการฝึกอบรมวิทยาศาสตร์ระยะสั้น ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ข่าว 08/05/19
4 สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข่าว 07/12/18
5 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ข่าว 07/12/18
6 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ข่าว 07/12/18
7 เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ข่าว 26/11/18
8 เหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 (เรียนร่วม-ศิลปะ) ข่าว 26/11/18
9 โอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยระดับสถานศึกษาเพิ่มขึ้น ข่าว 10/11/18
10 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 06/11/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม