ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%) ข่าว 04/09/18
2 ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 ข่าว 10/06/18
3 ด้วย สพฐ.จัดทำเอกสาร แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ข่าว 30/03/18
4 ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ข่าว 18/09/17
5 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ข่าว 20/06/17
6 จัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560โครงการคืนครูให้นักเรียนครั้งที่2(ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน) ข่าว 22/05/17
7 แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน สำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนทั่วไปจัดการร่วมและเรียนรวม (รอบที่1) ข่าว 22/05/17
8 การจัดสรรงบประมาณปี 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั่้้นวิกฤต 8, 180 อัตรา ครั่งที่ 2 ข่าว 22/05/17
9 การจัดสรรงบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าว 22/05/17
10 แจ้งจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2560 โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่2 (นักการภารโรง) ข่าว 22/05/17
รูปภาพข่าว
รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม