ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-5) ข่าว 24/11/20
2 การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (C4T-4) ข่าว 24/11/20
3 การประชุมจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ข่าว 13/11/20
4 การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 (C4T-3) ข่าว 12/11/20
5 การอบรมหลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 (C4T-2) ข่าว 12/11/20
6 รายงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพม.3 ปี 2563 ข่าว 06/11/20
7 บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2561 (30%) ข่าว 04/09/18
8 ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 ข่าว 10/06/18
9 ด้วย สพฐ.จัดทำเอกสาร แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน ข่าว 30/03/18
10 ผลการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 ข่าว 18/09/17
รูปภาพข่าว
รูปภาพ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม