ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/08/19
2 ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง ข่าว 06/08/19
3 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ – สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 25/07/19
4 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา/งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย ข่าว 24/06/19
5 คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ และคู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 ระดับประเทศ ข่าว 18/06/19
6 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 29/05/19
7 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ข่าว 27/05/19
8 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 17/05/19
9 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าว 02/04/19
10 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2562 ข่าว 18/02/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม