ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายชื่อผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าว 28/01/20
2 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) รายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าว 25/12/19
3 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (The Sixteenth International Junior Science Olympiad : 17th IJSO) ข่าว 24/12/19
4 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 17 (17th IJSO) ข่าว 14/11/19
5 ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ข่าว 06/11/19
6 โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 ข่าว 07/08/19
7 ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนบางบัวทอง ข่าว 06/08/19
8 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ – สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ข่าว 25/07/19
9 คู่มือการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา/งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา/งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย ข่าว 24/06/19
10 คู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่ และคู่มือแนวทางการจัดสอบวิชาการนานาชาติ รอบ 2 ระดับประเทศ ข่าว 18/06/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม