ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 เชิญตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 12/12/17
12 ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร ? ข่าว 16/11/17
13 รายงานและสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าว 15/11/17
14 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 10/11/17
15 เชิญตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 04/10/17
16 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 22/09/17
17 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข่าว 19/09/17
18 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 19/09/17
19 ITA โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ 20 และโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ข่าว 14/09/17
20 เชิญติดตามชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอนโรงเรียนคุณธรรม ข่าว 13/09/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม