ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ขอเชิญชวสถานศึกษาเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษาเข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 28/08/18
12 เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 26/08/18
13 เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 26/08/18
14 เกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ข่าว 24/08/18
15 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ข่าว 24/08/18
16 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
17 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
18 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
19 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
20 ประกาศการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
รูปภาพข่าว
รายงานข่าวการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุริตของสพม.3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สพม.3
รายงานข่าวประกาศเจตสำนงสุจริตฯ ต่อบุคลากรในสำนักงาน วันที่ 2 มีนาคม 2561
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม