ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
12 ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
13 ประกาศการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ ข่าว 24/08/18
14 ผู้รับผิดชอบในการให้บริการประชาชนของสพม.3 ข่าว 27/06/18
15 ปฏิญญาเขตสุจริต ของสพม.๓ ข่าว 20/06/18
16 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสพม.๓ (๓ ภาษา) ข่าว 19/06/18
17 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ข่าว 29/04/18
18 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (๓ ภาษา) ข่าว 29/04/18
19 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข่าว 22/01/18
20 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 22/01/18
รูปภาพข่าว
รายงานข่าวการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุริตของสพม.3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สพม.3
รายงานข่าวประกาศเจตสำนงสุจริตฯ ต่อบุคลากรในสำนักงาน วันที่ 2 มีนาคม 2561
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม