ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/19
2 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี ข่าว 15/03/19
3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ข่าว 04/03/19
4 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 30/01/19
5 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี ข่าว 30/01/19
6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ข่าว 20/12/18
7 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ข่าว 13/11/18
8 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 13/11/18
9 เชิญ ดูตารางการแข่ง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 09/11/18
10 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 09/11/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม