ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนฯ และประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข่าว 19/07/19
2 สถิติการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ข่าว 12/07/19
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายไตรมาส ข่าว 11/07/19
4 ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ข่าว 10/07/19
5 สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าว 10/07/19
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข่าว 10/07/19
7 การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข่าว 10/07/19
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ข่าว 10/07/19
9 วัฒนธรรมองค์กรของสพม.๓ ข่าว 09/07/19
10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข่าว 09/07/19
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม