ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.๓ ข่าว 23/05/19
2 ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 10/04/19
3 ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 10/04/19
4 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 18/03/19
5 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี ข่าว 15/03/19
6 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ข่าว 04/03/19
7 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ข่าว 30/01/19
8 การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี ข่าว 30/01/19
9 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ข่าว 20/12/18
10 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ข่าว 13/11/18
รูปภาพข่าว
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม