ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข่าว 22/01/18
2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 22/01/18
3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ข่าว 03/01/18
4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพม.3 ข่าว 21/12/17
5 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 20/12/17
6 เชิญตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 12/12/17
7 ผลประโยชน์ทับซ้อนคืออะไร ? ข่าว 16/11/17
8 รายงานและสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าว 15/11/17
9 ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 10/11/17
10 เชิญตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 04/10/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม