ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 เชิญตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 04/10/17
2 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 22/09/17
3 การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ข่าว 19/09/17
4 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ปีการศึกษา 2560 ข่าว 19/09/17
5 ITA โรงเรียนเครือข่ายสุจริต ร้อยละ 20 และโรงเรียน สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ข่าว 14/09/17
6 เชิญติดตามชมรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอนโรงเรียนคุณธรรม ข่าว 13/09/17
7 การประกวดโรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ข่าว 12/09/17
8 การประกวดโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2560 ข่าว 12/09/17
9 ค่ายสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล ข่าว 09/09/17
10 โครงการทบทวนการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาสังกัด สพม.3 ข่าว 01/09/17
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม