ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 รายงานผลโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 11/07/20
2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าว 08/07/20
3 คู่มือประเมินสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข่าว 30/06/20
4 มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสพม.๓ ข่าว 30/06/20
5 วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ข่าว 25/06/20
6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ข่าว 23/06/20
7 สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 ข่าว 09/06/20
8 ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (กรณียังไม่มีที่เรียน ม.1 และ ม.4) ข่าว 08/06/20
9 ยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2563 (กรณียังไม่มีที่เรียน ม.1 และ ม.4) ข่าว 08/06/20
10 การเปิด ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ข่าว 09/05/20
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม