ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ข่าว 20/12/18
2 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ข่าว 13/11/18
3 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข่าว 13/11/18
4 เชิญ ดูตารางการแข่ง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 09/11/18
5 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ ข่าว 09/11/18
6 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ข่าว 11/09/18
7 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ข่าว 03/09/18
8 ขอเชิญเสนอชื่่่่อนักเรียน และสถานศึกษาเข้ารับการประเมินและคัดเลือก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 28/08/18
9 ขอเชิญชวสถานศึกษาเสนอชื่อนักเรียน และสถานศึกษาเข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 28/08/18
10 เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ข่าว 26/08/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม