ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) ข่าว 13/06/18
2 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ข่าว 13/06/18
3 ต้อนรับ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ ข่าว 09/06/18
4 กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง @คลองมหาสวัสดิ์ ข่าว 05/06/18
5 “พิธีประดับเข็ม เทพศิรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" ข่าว 03/06/18
6 “ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2561” ข่าว 03/06/18
7 "ค่ายเยาวชนรักการอ่าน คิด และเขียน" ข่าว 28/05/18
8 " ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี " ข่าว 28/05/18
9 แสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์คนใหม่ นางภษพอน ประภา จากเทพศิรินทร์ นนทบุรี ข่าว 19/05/18
10 อบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ข่าว 11/05/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม