ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 โครงการ "การอบรมครู จัดการโครงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา" ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรรมแก่เด็กและเยาวชนไทย ข่าว 05/09/18
12 การรับครูเข้ารับการอบรมแบบ Walk-in (บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จำกัด) ข่าว 27/08/18
13 ขอแจ้งการย้ายสถานที่การจัดอบรมหลักสูตรอบรมคูปองครู ข่าว 02/08/18
14 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ข่าว 25/07/18
15 เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ..... ข่าว 17/07/18
16 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ข่าว 11/06/18
17 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิทยฐานะ และการจัดอบรมพัฒนความรู้และทักษะการจัดทำผลงานวิชาการ ข่าว 11/06/18
18 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ข่าว 07/06/18
19 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข่าว 23/05/18
20 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ข่าว 18/05/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม