ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร "ศาสตร์พระราชาฯ" และโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ข่าว 11/06/18
12 ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์วิทยฐานะ และการจัดอบรมพัฒนความรู้และทักษะการจัดทำผลงานวิชาการ ข่าว 11/06/18
13 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ข่าว 07/06/18
14 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ข่าว 23/05/18
15 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลครูดีเด่น STEM EDUCATION ประเทศไทย ครั้งที่ ๕ ข่าว 18/05/18
16 โครงการสัมมนาวิชาการ "รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)" ภายใต้แนวคิด "Computing Science องค์ความรู้สำคัญแห่งโลกอนาคต" ข่าว 17/05/18
17 เชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครู ข่าว 17/05/18
18 การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ข่าว 15/05/18
19 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงาน EdTex 2018 ข่าว 01/05/18
20 ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (HERO OBEC) ข่าว 27/04/18
รูปภาพข่าว
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม